Αρχική > > Εκκλησιαστική Επικαιρότητα > Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Στις 9 Αυγούστου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τήν κειμένην ὀλίγον τι δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου καί πλησίον τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ ἐσωτερικῶς τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς…

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 22ας Ἰουλίου/ 4ης Αὐγούστου 2018, εἰς θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Γιασέβιτς, μέλους τοῦ Ρωσσοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐνορίαν αὐτοῦ εἰς Μπέρ Σέβα τοῦ νοτίου…

Τό Σάββατον, 15ην/28ην Ἰουλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ ἐγκατάστασις τοῦ διά Συνοδικῆς ἀποφάσεως διωρισθέντος Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βορείου Ἰορδανίας μέ ἕδραν τήν πόλιν Ἴρμπετ Ἀρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ. Ἡ ἐγκατάστασις αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ…

Διαρκούσης τῆς τελευταίας ἑβδομάδος, μεταξύ 9ης ἕως 14ης / 22ας ἕως 27ης Ἰουλίου 2018, ἄγνωστοι, τό πιθανώτερον ἐκ τῶν ἄκρως θρησκευομένων τῆς περιοχῆς τοῦ τάφου τοῦ προφητάνακτος Δαυΐδ, παρεβίασαν τρίς τό παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, τό εὑρισκόμενον εἰς τήν ἰδιοκτησίαν…

Ἡ ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Συνεδρίαν αὐτῆς τῆς Τρίτης, 4ης/17ης Ἰουλίου 2018, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπιμεληθεῖσα διαφόρων θεμάτων, προέβη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις: Διώρισε τόν…

Την εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου τέλεσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην ομώνυμη Ιερά Μονή, στη βορειοδυτική όχθη της Τιβεριάδος θαλάσσης, χοροστατούντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου του Γ’.

Προσφάτως ἔλαβε χώραν ἡ ἐγκατάστασις τοῦ  συνωδᾴ Συνοδικῇ ἀποφάσει ἐκλεγέντος καί χειροτονηθέντος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου ὡς Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Ἀμμάν. Ἡ ἐγκατάστασις αὕτη ἐγένετο διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης…