5 Δεκεμβρίου 2022

Εκκλησία Κύπρου

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε» Ἤδη ἕνα ἀκόμη στάδιο ἀγώνων ἀνοίγεται...