1 Φεβρουαρίου 2023

Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ἐκλεκτή ὁμήγυρις, Εὐχαρίστως ἀπευθυνόμεθα πρός τήν ἐνδιαφέρουσαν ἐκδήλωσίν σας μέ θέμα: «Οὐκρανία: Τό αὐτοκέφαλο...