8 Φεβρουαρίου 2023

Χωρίς κατηγορία

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί  Ἀκoλουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τόν νέον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν  τῆς  Ντόχας. Τάς ἱεράς ἀκολουθίας ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος μετά τῶν...