21 Ιουλίου 2024

Άνθρωπος και Θεάνθρωπος

Την Κυριακή που έπεται τής Δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως και προηγείται της Πεντηκοστής η Εκκλησία μας, τιμά τη μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α’ εν Νικαίᾳ Οικουμενικής Συνόδου, πού συνήλθε το 325, κατόπιν προτροπής του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός επι τη μνήμη των θεοφόρων Πατέρων ιερούργησε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας και στο τέλος τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του επι σειρά ετών διατελέσαντος Δημάρχου Διδυμοτείχου Ευαγγέλου Παπατσαρούχα, ο οποίος τα μέγιστα συνέβαλε στην ανέγερση του περικαλλούς Καθεδρικού Ναού.

Ο Σεβασμιώτατος με αφορμή τον εορτασμό της Μνήμης των 318 θεοφόρων Πατέρων της Α΄Οικουμενικής Συνόδου τόνισε·

«Ἡ μνήμη τῶν Θεοφόρων Πατέρων μᾶς δίδει, ἀγαπητοί, τήν εὐκαιρία νά προσεγγίσουμε τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας, γιά νά γίνει ἡ πίστη μας βίωμα, τρόπος καί στάση ζωῆς. Ἐκεῖνο πού χρειαζόμεθα εἶναι νά ἀφήσουμε τόν ἑαυτό μας νά πυρακτωθεῖ στὴν φλόγα τῆς δικῆς τους φλογερῆς ἐμπνεύσεως, διότι, ὁ μέγιστος ἐχθρός τῶν χριστιανῶν εἶναι ἡ ἀδιαφορία, πού συνεπάγεται τήν ἀπώλεια τῆς αὐτοσυνειδησίας μας, τή φθορά τῆς Πίστεώς μας καὶ τήν ἀλλοίωση τοῦ ἤθους μας…

»Στήν ἐποχή τῆς παγκοσιμοποίησης, πού ζοῦμε, ἄς κρατήσουμε τήν Πίστη μας ἀκέραιη καί ἀνόθευτη, μακρυά ἀπό τίς διάφορες ἐπιρροές, πού κατευθύνουν τήν ἀνθρωπότητα σέ ἕνα θρησκευτικό συγκριτισμό. Τά δόγματα, τά ὁποῖα ὑπερασπίσθησαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μέ ἀγωνιστικό φρόνημα, δέν μπορεῖ νά γίνονται ἀντικείμενο διαλόγου ἤ προσαρμογῆς στά δεδομένα τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς, ὅπως ὑποστηρίζεται ἀπό μερικούς ἀθεολογήτους. Ἄς κρατήσουμς στό Ἀρτοφόριο τῆς καρδιᾶς μας τήν πίστη τῶν Πατέρων μας ὡς πολύτιμο θησαυρό τῆς ζωῆς μας. Δυστυχῶς στήν ἐποχή μας ὁ ἄνθρωπος ἔκανε μέτρο τῆς ζωῆς του τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Οἱ Θεοφόροι Πατέρες ὅμως σήμερα μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι δέν μπορεῖ νά εἶναι ʺμέτρον πάντωνʺ ὁ φθαρτός καί πρόσκαιρος ἄνθρωπος ἀλλά ὁ μόνος αἰώνιος Θεάνθρωπος. Ἄς γίνει, λοιπόν, τό κέντρο τῶν ἐπιλογῶν μας Αὐτός, πού ἔρχεται ὡς τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς χαρίσει τήν προοπτική τῆς αἰώνιας ζωῆς».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ