21 Μαΐου 2024

Η Εορτή των Αγίων Θεοφανείων στο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως

Ἐνταῦθα εἰς τό Καθολικόν ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν τελετήν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐν ψαλμῳδίᾳ τῶν Κατανυκτικῶν Τροπαρίων τῶν Θεοφανείων καί τῶν εὐχῶν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου. Ἐκ τοῦ ἡγιασμένου ὕδατος ἔλαβον καί ἡγιάσθησαν οἱ πιστοί.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί Λύδδης κ. Δημητρίου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών καί τοῦ π. Ἰωάννου καί μετεχόντων πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων μετ’ ὀλίγων προσκυνητῶν λόγῳ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου καί τῆς Προξένου  κ. Ἄννης Μάντικα.

Ὁ Μακαριώτατος ἡγίασεν πάντας διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ περιέχοντος Τίμιον Ξύλον καί διά τοῦ ἡγιασμένου ὕδατος τῆς τελετῆς  τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων.

Ληξάσης τῆς Ἀκολουθίας ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς πάντας τόν φωτισμόν τοῦ Πατρός τῶν Φώτων.