21 Ιουλίου 2024

Μητροπολίτης Βεροίας: «Εγκώμια Αγίου Νικολάου Καβάσιλα για τον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Εγκώμια Αγίου Νικολάου Καβάσιλα για τον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο» με την ευκαιρία της εορτής του Μεγαλομάρτυρος Αγίου.

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, τήν ὁποία ἀναλύει στό ἔργο του «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς» ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, δέν εἶναι, ὅπως εἴπαμε καί ἄλλοτε, μία θεωρητική ὑπόθεση, τήν ὁποία εἶναι ἀδύνατο νά προσεγγίσουμε καί νά ζήσουμε. Δέν εἶναι μία οὐτοπία σάν τήν Πολιτεία τήν ὁποία περιγράφει στό ὁμώνυμο ἔργο του ὁ μεγάλος ἀρχαῖος Ἕλληνας φιλόσοφος Πλάτων. Εἶναι μία πραγματικότητα καί μία δυνατότητα τήν ὁποία προσφέρει ὁ Χριστός σέ κάθε πιστό διά τῶν μυστηρίων του, ὅπως μᾶς εἶπε ἤδη στόν πρῶτο λόγο τοῦ ἔργου του ὁ ἱερός Πατήρ. Γιά ὅποιον ὅμως ἔχει ἀμφιβολία μποροῦμε νά ἀναφέρουμε ἕνα ἀδιάσειστο ἐπιχείρημα, τό ὁποῖο ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι κατορθωτή γιά ὅλους μας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Τό ἐπιχείρημα αὐτό μᾶς τό δίδουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς τό δίδει ἡ ζωή τους, ἡ ὁποία ταυτίσθηκε μέ τήν ἐν Χριστῷ ζωή, ὥστε νά μποροῦν νά ἐπαναλαμβάνουν καί αὐτοί τόν λόγο τοῦ οὐρανοβάμονος καί πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός».

Πολλοί ἀπό τούς ἁγίους δέν ἔγιναν ὅμως μόνο μέτοχοι τῶν παθημάτων καί τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, μετέχοντας στά ἱερά μυστήρια τοῦ βαπτίσματος, τοῦ χρίσματος καί τῆς θείας εὐχαριστίας, ὅπως ἀκούσαμε τόν ἅγιο Νικόλαο νά μᾶς ἐξηγεῖ στόν πρῶτο λόγο τοῦ ἔργου του «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς». Ὑπέμειναν καί οἱ ἴδιοι βασανιστήρια καί μαρτύρια γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τήν πίστη τους πρός αὐτόν καί κέρδισαν μέ αὐτά τόν δικό τους στέφανο, ὥστε νά εὐφραίνονται μαζί του ὡς συγκληρονόμοι τῆς βασιλείας του.

Αὐτά τά ὁποῖα ὑπέμειναν οἱ ἅγιοι γιά τόν Χριστό, δέν ὑποκαθιστοῦν βεβαίως τή θυσία τοῦ Κυρίου μας, διότι, ὅπως ἐπίσης εἴπαμε, κανένας ἄνθρωπος δέν θά μποροῦσε νά σώσει μόνος του τόν ἑαυτό του, πληρώνοντας μέ τά ἔργα του ἤ καί μέ τόν θάνατό του τό λύτρο τῶν ἁμαρτιῶν του, ἐάν δέν εἶχε προηγηθεῖ ἡ θυσία τοῦ Θεανθρώπου ὑπέρ τῆς σωτηρίας μας.

Ὅμως ὅσοι πιστοί μετεῖχαν στό πάθος τοῦ Κυρίου μας ὄχι μόνο πνευματικά, διά τῶν ἱερῶν δηλαδή μυστηρίων, ἀλλά καί σωματικά, ὅσοι δηλαδή μαρτύρησαν γιά τήν πίστη στόν Χριστό, αὐτοί ἔχουν μία ξεχωριστή θέση στήν Ἐκκλησία καί τιμῶνται ἰδιαιτέρως ὡς μάρτυρες καί μιμητές τοῦ Πάθους τοῦ Κύριου.

Ἕναν ἀπό αὐτούς καί μάλιστα ἀπό τούς πιό γνωστούς καί προσφιλεῖς, λόγω καί τῶν πολλῶν του θαυμάτων, ἑορτάζει αὐτές τίς ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ πατρίδα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, ἡ ὁποία καυχᾶται γιατί τόν ἔχει πολιοῦχο καί προστάτη.

Εἶναι γνωστή στά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἡ ἀγάπη καί ἡ τιμή τῶν Θεσσαλονικέων πρός τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένα ἔσωσε τήν πόλη καί τούς Θεσσαλονικεῖς ὄχι μόνο ἀπό τούς ἐχθρούς πού τούς ἀπειλοῦσαν, ἀλλά καί ἀπό λιμούς καί λοιμούς, ἀπό σεισμούς καί ποικίλες καταστροφές. Εἶναι γνωστή ὅμως καί ἡ ἀγάπη τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου πρός τήν πόλη του, τήν ὁποία δέν ἔπαυσε ποτέ νά προστατεύει, ἀκόμη καί στίς ἡμέρες μας, ὅταν τήν ἔσωσε κυριολεκτικά ἀπό τή φοβερή καταστροφή ἑνός ἰσχυρότατου σεισμοῦ,  ὁ ὁποῖος συνεκλόνησε στήν πόλη τό 1978. Τότε θέλησε μάλιστα ὁ μεγαλομάρτυς καί φιλόπολις ἅγιος νά ἐνισχύσει τούς κατοίκους της μέ τήν ἀνακάλυψη καί ἐπανακομιδή τῶν ἱερῶν του λειψάνων στή Θεσσαλονίκη, μετά ἀπό 8 περίπου αἰῶνες ἀπουσίας, καθώς τά εἶχαν ἀπομακρύνει ἀπό τόν ναό του οἱ Σταυρόφοροι, ὅταν εἶχαν καταλάβει τήν πόλη.

Ἡ ἀγάπη τῶν Θεσσαλονικέων ἀλλά καί ὅλων τῶν χριστιανῶν, σέ Ἀνατολή καί Δύση, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν τά θαύματα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καί ἔσπευδαν νά προσκυνήσουν τόν τάφο του καί νά λάβουν χῶμα ἤ μύρο ἀπό αὐτόν, ἀποδεικνύεται καί ἀπό τά πολλά ἐγκώμια, τά ὁποῖα ἔχουν γραφεῖ πρός τιμήν του.

Μεταξύ τῶν ἐγκωμιαστῶν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου συγκαταριθμεῖται καί ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε στόν πολιοῦχο τῆς πατρίδος του δύο ἐγκώμια, μέ τά ὁποῖα ἐκφράζει τή μεγάλη ἀγάπη του.