29 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση από τον Αρχιεπίσκοπο κ. Αναστάσιο σχετικά με την απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία

Ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές από τον Αρχιεπίσκοπο κ. Αναστάσιο σχετικά με την απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία.