25 Ιουλίου 2024

H προς Κύριον εκδημία του Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Αγιοταφίτου

Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἀνακοινώνει μετά λύπης, οὐχ ἧττον λύπης Κυρίου, τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν του ἐκλεκτοῦ μέλους αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Βαρδάκη. Ὁ θάνατος αὐτοῦ ἐπῆλθε τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 9ης/22ρας Ἰουνίου 2023, συνεπείᾳ πτώσεως ἐξ ὑψηλῆς κλίμακος,  ἐν ᾧ ἐπεσκεύαζε τοῖχον τῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, εἰς τήν ὁποίαν διακονοῦσε ὡς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Ἡ ἡμέρα καί ὥρα τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας αὐτοῦ θά ἀνακοινωθεῖ προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας