6 Δεκεμβρίου 2023

Εκοιμήθη ο μακαριστός Μητροπολίτης Πέτρας κυρός Κορνήλιος

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Σαββάτου 30ῆς Ἀπριλίου/13ης Μαΐου 2023, ἐξεδήμησε πρός Κύριον εἰς ἡλικίαν ὀγδοήκοντα ἑπτά ἐτῶν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πέτρας κυρός Κορνήλιος.

Ἐν λύπῃ Κυρίου ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, τῆς ὁποίας ἦτο ἐκλεκτόν μέλος ἐπί ἔτη ὁ ἐκλιπών, δέεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων μετά ὁσίων καί δικαίων.

Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία αὐτοῦ θά ψαλῇ αὔριον τήν 10ην π.μ. ὥραν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας