21 Μαΐου 2024

Στον Ιερό ναό Παναγίας Ναυπλίου ο Κατανυκτικός εσπερινός

Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως, 19  Μαρτίου ὁ Κατανυκτικός  Εσπερινός τελέστηκε  στον  Ἱ.Ν.   Γενεσίου  Θεοτόκου στο Ναύπλιο και στη συνέχεια ακολούθησε  το κήρυγμα   από τον  Αρχιμανδρίτη  Λεόντιο Ξηνταρόπουλο με θέμα: «Ἡ   σημασία του τύπου του Σταυρού στη ζωή του σύγχρονου  ανθρώπου».

Όλοι οι Εσπερινοί των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ονομάζονται Κατανυκτικοί, διότι κατά τη διάρκειά τους ψάλλονται κατανυκτικά τροπάρια από το Τριώδιο, που το περιεχόμενο τους διαποτίζεται από τη συναίσθηση της αμαρτωλότητας, του πένθους, της συντριβής, της μετάνοιας και της θερμής ικεσίας για άφεση αμαρτιών. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και άργολογίας μη μοι δως. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισαί μοι τω σω δούλω.

Ναι, Κύριε, Βασιλεύ, δώρησαί μοι του όράν τα έμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον άδελφόν μου ότι εύλογητός ει εις τους αίώνας των αιώνων. Αμήν»