21 Φεβρουαρίου 2024

Ηλείας Γερμανός: “Να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα μαζί με τον Χριστό και όπως Εκείνος θέλει”

Aγαπητοί μου Αδελφοί,

«Χριστός γενάται δοξάσατε˙ Χριστός επί γης υψώθητε ».

Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων για όλους μας και για όλα τα χρόνια της παρούσης ζωής μας· Να υψωθούμε από τα γήινα, να συναντηθούμε με τον Σαρκωθέντα Θεάνθρωπον Κύριον, Εκείνος να μας καθαρίση από τις αμαρτίες μας και να μας απαλλάξη από τον θάνατον και εμείς αιωνίως να Τον δοξάζουμε εδώ και εις τον ουρανόν.

Συγχρόνως όμως αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων βοηθάει τον καθένα μας που το ακούει και το εφαρμόζει, και σε άλλα πολλά:

Πρώτον, να ειρηνεύη με τον εαυτό του και με τους συνανθρώπους του.

Δεύτερον, να μη αισθάνεται ποτέ στη ζωή του μοναξιά.

Τρίτον, να κόβη τα πάθη του, ώστε να προλαμβάνη πολλά κακά για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.

Τέταρτον, να ξεπερνάη όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια της καθημερινότητος ΟΧΙ μόνον με ολιγώτερο πόνο, αλλά και με χαρά.

ΠέμπτονΈκτον Έβδομον κ.λ.π.

Εύχομαι σήμερα και προεσεύχομαι για όλους : Να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα μαζί με τον Χριστό και όπως Εκείνος θέλει, ώστε και όλα τα χρόνια της ζωής μας να είναι υγεινά, ειρηνικά , προοδευτικά και οικογενειακώς χαρούμενα.

† Ο Μητροπολίτης Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ