4 Μαρτίου 2024

Νέας Ιωνίας Γαβριήλ: “Τούτο εορτάζoμεν σήμερον”

«Τούτο εορτάζoμεν σήμερον, επιδημίαν Θεού προς ανθρώπους, μη πανηγυρικώς, αλλά θεϊκώς· μη κοσμικώς, αλλ᾿ υπερκοσμικώς… μη τα της ασθενείας, αλλά τα της ιατρείας· μη τα της πλάσεως, αλλά τα της αναπλάσεως».
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Λόγος ΛΗ´ εις τα Θεοφάνεια, είτουν Γενέθλια του Σωτήρος, PG36, 316ΑΒ).