25 Ιουλίου 2024

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Υποτροφίες σε χριστιανούς φοιτητές στην Ουγγαρία

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει τήν ἐπισυνημμένην προκήρυξιν χορηγήσεως ὑποτροφιῶν παρά τῆς χώρας τῆς Οὐγγαρίας εἰς Χριστιανούς φοιτητάς διά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2022-2023.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι προτρέπονται νά ὑποβάλουν αἴτησιν συμφώνως πρός τάς ὁδηγίας τῆς προκηρύξεως, ἴδε link:

(Παραθέτομεν τήν σχετικήν ἐπιστολήν τήν ἀποσταλεῖσαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων:)

Your Eminence,

 One of the sectors of Hungarian aid for the people of Palestine is education, in which area Hungary has been providing scholarships for Palestinian students for decades. This year we renewed our bilateral agreement, which allowed us to raise the number of scholarships from 60 to 75 for Palestinian students in all levels of higher education (BA, MA, and PhD), in all relevant fields of study.

 In this regard, I proudly inform you that the Ministry of Higher Education of Palestine and the Hungarian Tempus Public Foundation together with the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary have published the call for application for programs starting in the next academic year (2022/2023). A monthly stipend, accommodation or financial support, and the programs’ admission fee is included in the scholarship.

 The call for application is found at the following link: https://www.mohe.pna.ps//scholarships/Post/5543?fbclid=IwAR2kHEH2CZskYSQj7H3bxwsqMfSCob1qVx_2gxPL7vPg2tnjPDuENkssf8s&fbclid=IwAR2kHEH2CZskYSQj7H3bxwsqMfSCob1qVx_2gxPL7vPg2tnjPDuENkssf8s

 Please share this information with those who could be interested in studying in Hungary. I believe that there are many talented Christian students, who could be interested in applying for the scholarships.

 If you have any further question do not hesitate to contact the Representative Office of Hungary.

 Yours sincerely,

 Dr. Csaba Rada

Head of Mission

Representative Office of Hungary

Al Watania Towers Building, Al-Bireh, Ramallah