Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στα Ιεροσόλυμα

Τό Σάββατον, 1ην/14ην Αὐγούστου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου μίαν ἡμέραν προηγουμένως, ἡ μνήμη τῆς ἐπανακομιδῆς τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος και Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.

Το γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη εἰς τά ἐρείπια βυζαντινοῦ ναοῦ ἀφιερωμένου εἰς τόν Πρωτομάρτυρα Στέφανον ἐπί τῶν ὁποίων, συντηρουμένων ἀνήγειρε νέον παρεκκλήσιον ὁ φιλόπονος ἡγούμενος  Ραμάλλας Ἀρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἐτελέσθη θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Γιακούμπ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλόντων τῶν ψαλτῶν τῆς Κοινότητος τῆς Ραμάλλας και μετεχόντων ἐν προσευχῇ τῶν Ἐπιτρόπων καί πιστῶν μελῶν αὐτῆς.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τούτου  ἁγίου χώρου Ἀρχιμανδρίτης π. Γαλακτίων  ἐξενάγησε τόν Σεβασμιώτατον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ εἰς τό ὅλον ἀρχαῖον κτιριακόν συγκρότημα καί παρέθεσεν ἐλαφράν νηστήσιμον ἀναψυχήν.