Αρχή της Ινδίκτου – Αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους (1 Σεπτεμβρίου)

Σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, αρχή του Εκκλησιαστικού έτους, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιησού του Ναυή, ο οποίος υπήρξε διάδοχος του θεόπτη Μωυσή, Επίσης, τιμούμε τη μνήμη του Οσίου Συμεών του Στυλίτου, της μάρτυρος Καλλίστης και  των αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων γυναικών, που κατάγονταν από την Αδριανούπολη της Θράκης και μαρτύρησαν επί αυτοκράτορα Λικινίου,  και του διδασκάλου τους, Αμμούν διακόνου.

Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματά των μαρτύρων γυναικών: Αδαμαντινή, Καλλιρρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη, Κλειώ, Θάλεια, Μαριάνθη, Ευτέρπη, Τερψιχόρη, Ουρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ, Ερατώ, Πολύμνια, Δωδώνη, Αθηνά, Τρωάδα, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Καλλίστη, Θεονόη, Θεανώ, Ασπασία, Πολυνίκη, Διόνη, Θεοφάνη, Ερασμία, Ερμηνεία, Αφροδίτη, Μαργαρίτα, Αντιγόνη, Πανδώρα, Χάιδω, Λάμπρω, Μόσχω, Αριβοία, Θεονύμφη, Ακριβή, Μελπομένη και Ελπινίκη. 

«Εφραινέσθω  λας Κυρίου π τ μνήμ τν γίων· καμεγαλύνθητι,  κκλησία, π τ νίκ τν θληφόρων· πσαν πλάνην γρ τν εδώλων πατήσασαι τν Χριστν γενναίως μολόγησαν· ο τ πρ δειλίασαν, ο τ ξίφος, ο πσαν λλην βάσανον· νδον γρ τ καρδίᾳ ατν λάλει  χάρις τοΠαρακλήτου· δι νομίμως θλήσασαι κα στεφανωθεσαι κετεύουσιν πρ τν ψυχν μν» (Εἰς τὴν λιτήν. Στιχηρὸ ἰδιόμελο τῶν ἁγίων μαρτύρων γυναικῶν. Ἦχος γ΄).

Σήμερα, ακόμη, εορτάζουμε την αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Η ονομασία «Ίνδικτος» προέρχεται από τη λατινική λέξη indictio και σημαίνει ορισμός. Πρόκειται για το Ρωμαϊκό αυτοκρατορικό διάγγελμα, σύμφωνα με το οποίο οι υπήκοοι της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έπρεπε την πρώτη Σεπτεμβρίου, αρχή του οικονομικού έτους, να πληρώνουν φόρο για τη συντήρηση του στρατού.

«Χριστ  Θες μν,  ν σοφίᾳ τ πάντα δημιουργήσας, κα κ μ ντων ες τ εναι παραγαγών, ελόγησον τν στέφανον τονιαυτο, κα τν πόλιν μν φύλαττε πολιόρκητον· τος δπιστος Βασιλες μν, ν τ δυνάμει σου εφρανον, νίκας χορηγν ατος κατ τν πολεμίων, δι τς Θεοτόκου δωρούμενος τ κόσμ τ μέγα λεος.» (Εἰς τὸν Στίχον. Στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς Ἰνδίκτου, Ἰωάννου Μοναχοῦ. Ἦχος α´)

Ένεκα του ότι το μήνα Αύγουστο συμπληρώνεται η συγκομιδή αρκετών ειδών καρπών του έτους, γι’ αυτό ο μήνας Σεπτέμβριος λογαριάζεται ως η αρχή του νέου έτους.

Η Εκκλησία, με ύμνους και δεήσεις, προσεύχεται προς τον Κύριο και Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου, όπως χαρίζει κατά τη διάρκεια του νέου έτους κάθε ευλογία και ευκαιρία για τη δημιουργία αγαθών έργων προς δόξα Θεού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ευχόμαστε μέσα στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας: «υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών». Όμως,  η αλαζονεία και «πληστία» του σύγχρονου ανθρώπου επέφερε την απομάκρυνση από το Θεό, την καταπάτηση του φυσικού περιβάλλοντος, την ανελέητη σπατάλη και τη ρύπανση των φυσικών πηγών και την εξάντληση των φυσικών πόρων και ταυτόχρονα την αύξηση των αποβλήτων.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, που συγκροτήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, επαναβεβαιώνει αυτή την ευαισθησία και την ευθύνη μας με τα ακόλουθα:

«Ἡ οκολογική κρίσις,  ποία συνδέεται πρός τάς κλιματολογικάς λλαγάς καί τήν περθέρμανσιν το πλανήτου, καθιστ πιτακτικόν τό χρέος τς κκλησίας πως συμβάλ, διά τν ες τήν διάθεσιν ατς πνευματικν μέσων, ες τήν προστασίαν τς δημιουργίας το Θεο κ τν συνεπειν τς νθρωπίνης πληστίας.  πληστία διά τήν κανοποίησιν τν λικν ναγκν δηγε ες τήν πνευματικήν πτώχευσιν τονθρώπου καί ες τήν καταστροφήν το περιβάλλοντος. Δέν πρέπει νά λησμονται τι  φυσικός πλοτος τς γς δέν εναι περιουσία το νθρώπου, λλά το Δημιουργο: «Το Κυρίου γ κα τ πλήρωμα ατς,  οκουμένη κα πάντες οκατοικοντες ν ατ» (Ψαλμ. κγ΄ 1). Οτως,  ρθόδοξος κκλησία τονίζει τήν προστασίαν τς δημιουργίας το Θεο διά τς καλλιεργείας τς εθύνης το νθρώπου ναντι τοθεοσδότου περιβάλλοντος καί διά τς προβολς τν ρετν τς λιγαρκείας καί τς γκρατείας. φείλομεν νά νθυμώμεθα τι χι μόνον α σημεριναί, λλά καί α μελλοντικαί γενεαί χουν δικαίωμα πί τν φυσικν γαθν, τά ποα μς χάρισεν Δημιουργός».

Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό, Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου, να ευλογήσει το νέο εκκλησιαστικό έτος, χαρίζοντάς μας τον απαραίτητο πνευματικό οπλισμό με νέες δυνάμεις και αντοχές, καθώς και ετοιμότητα για νέους πνευματικούς αγώνες για την αντιμετώπιση των καθημερινών κινδύνων και θλίψεων και με προοπτική τον εν Χριστώ αγιασμό.

Καλό και ευλογημένο το νέο εκκλησιαστικό έτος.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου