Αρχική > > Εκκλησία της Ελλάδος > Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος: “Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς κατ’ ἐξοχήν θαυμαστό γεγονός, ὑπερβαίνει τούς ὅρους τῆς φύσεως, εἶναι ἔργο τῆς θείας παντοδυναμίας”

Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος: “Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς κατ’ ἐξοχήν θαυμαστό γεγονός, ὑπερβαίνει τούς ὅρους τῆς φύσεως, εἶναι ἔργο τῆς θείας παντοδυναμίας”

Related posts