9 Δεκεμβρίου 2021

Διαθέσιμο στο YouTube το ντοκιμαντέρ για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κυρό Στυλιανό

Με πρωτοβουλία και προτροπή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, το ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο: “Οπάλιο πολύχρωμο: Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός Χαρκιανάκης (1935-2019)”, έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα του YouTube, στην ακόλουθη διέυθυνση: https://youtu.be/xMLy5Z8J0Ek, καθώς επίσης στη σελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ για την προσωπικότητα, τη ζωή και το έργο του αοίδιμου Αρχιεπισκόπου έγινε τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν του στο Σύδνεϋ από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Πλέον, το αφιέρωμα, διάρκειας μίας ώρας και δέκα λεπτών, είναι διαθέσιμο προς προβολή στο διαδίκτυο, ως ένα δώρο της τοπικής μας Εκκλησίας προς το ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Αυστραλίας και προς όλους όσοι γνώρισαν, εκτίμησαν και αγάπησαν τον σπουδαίο Πρωθιεράρχη.

The documentary about the late Archbishop Stylianos of Australia is available on YouTube.

With the exhortation and initiative of His Eminence Archbishop Makarios of Australia, the documentary with the title, “An Opal of Many Colours: Archbishop Stylianos Harkianakis of Australia (1935-2019)” has been posted on YouTube at the following address: https://youtu.be/xMLy5Z8J0Ek as well as on the Holy Archdiocese of Australia’s Facebook page.

It is reminded that the first screening of the documentary about the personality, life and work of the late Archbishop took place on Monday, 14 December, at an event organised in his honour in Sydney by the Holy Archdiocese of Australia.

Now, the tribute of one hour and ten minutes duration, is available for viewing on the internet as a gift of our local Church to the Greek Orthodox flock of Australia and to all those who knew, respected and loved the great former Hierarch.