Αρχική > > ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Εκλογές Επισκόπων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – ΦΩΤΟ

Εκλογές Επισκόπων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – ΦΩΤΟ

Κατά τήν σημερινήν πρώτην ἡμέραν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, εἰσηγήσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐξελέξατο παμψηφεί:

α) τόν ἐν Κιέβῳ Ἔξαρχον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί προεστῶτα τοῦ ἐκεῖσε Πατριαρχικοῦ Σταυροπηγίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μιχαήλ Ἀνισένκο, Ἐπίσκοπον Κομάνων, μέλλοντα νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του ἐν Οὐκρανίᾳ.

β) Προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς:

  1. τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, Ἐπίσκοπον Ἀμάστριδος,
  2. τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Τιμόθεον Μπακάκον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου, Ἐπίσκοπον Ἑξαμιλίου, καί
  3. τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωάννην Κωνσταντίνου, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, Ἐπίσκοπον Φωκαίας.

Οἱ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένοι Ἐπίσκοποι Ἑξαμιλίου καί Φωκαίας θά συνεχίσουν τά καθήκοντά των, ὡς Βοηθοί πλέον Ἐπίσκοποι, εἰς τάς Μητροπόλεις εἰς τάς ὁποίας ἤδη διακονοῦν.

Οἱ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένοι Ἀμάστριδος, Ἑξαμιλίου καί Φωκαίας ἐτέλεσαν αὐθημερόν τό Μικρόν Μήνυμα ἐνώπιον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν ἁγίων Συνοδικῶν Παρέδρων ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἐν τῷ ὁποίῳ ἠκολούθησεν ὑφ᾽ ὅλων τό Μέγα Μήνυμα καί ἡ Εὐχαριστία.


Φωτογραφίες από τις εκλογές και το Μ.Μήνυμα των εψηφισμένων Επισκόπων: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Related posts