20 Μαΐου 2024

Το κήρυγμα της Κυριακής

2024

1. Κυριακή 7η Ἰανουαρίου 2024. Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ

2. Κυριακή 14η Ἰανουαρίου 2024. Κυριακή μετά τά Φῶτα

3. Κυριακή 21η Ἰανουαρίου 2024. Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ

4. Κυριακή 28η Ἰανουαρίου 2024. Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ

5. Κυριακή 4η Φεβρουαρίου 2024. Κυριακή ΙΕ΄ Ματθαίου

6. Κυριακή 11η Φεβρουαρίου 2024. Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου

7. Κυριακή 18η Φεβρουαρίου 2024. Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου

8. Κυριακή 25η Φεβρουαρίου 2024. Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου

9. Κυριακή 3η Μαρτίου 2024. Κυριακή ΙΖ΄ Λουκᾶ

10. Κυριακή 10η Μαρτίου 2024. Κυριακή Ἀπόκρεω

11. Κυριακή 17η Μαρτίου 2024. Κυριακή Τυρινῆς

12. Κυριακή 24η Μαρτίου 2024. Κυριακή Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)

13. Κυριακή 31η Μαρτίου 2024. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν (Γρηγορίου Παλαμᾶ)

14. Κυριακή 7η Ἀπριλίου 2024. Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

15. Κυριακή 14η Ἀπριλίου 2024. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

16. Κυριακή 21η Ἀπριλίου 2024. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

17. Κυριακή 28η Ἀπριλίου 2024. Κυριακή τῶν Βαῒων

18. Κυριακή 5η Μαΐου 2024. Άγιον Πάσχα

19. Κυριακή 12η Μαΐου 2024. Του Θωμά

20. Κυριακή 19η Μαΐου 2024. Των Μυροφόρων

21. Κυριακή 26η Μαΐου 2024. Του Παραλύτου

22 Κυριακή 2η Ιουνίου 2024. Της Σαμαρείτιδος

23. Κυριακή 9η Ιουνίου 2024. Του Τυφλού

24. Κυριακή 16η Ιουνίου 2024. Των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

25. Κυριακή 23η Ιουνίου 2024. Της Πεντηκοστής

26. Κυριακή 30η Ιουνίου 2024. Των Αγίων Πάντων

27. Κυριακή 7η Ιουλίου 2024. Β’ Ματθαίου

28. Κυριακή 14η Ιουλίου 2024.Των Αγίων Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου

29. Κυριακή 21η Ιουλίου 2024. Δ’ Ματθαίου

30. Κυριακή 28η Ιουλίου 2024. Ε’ Ματθαίου

31. Κυριακή 4η Αυγούστου 2024. ΣΤ’ Ματθαίου

32. Κυριακή 11η Αυγούστου 2024. Ζ’ Ματθαίου

33. Κυριακή 18η Αυγούστου 2024. Η’ Ματθαίου

34. Κυριακή 25η Αυγούστου 2024. Θ’ Ματθαίου

Επιμέλεια κειμένων: Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος