18 Ιουνίου 2024

Δελτίο τύπου Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ι.Α.Α. για εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα

Το Ιδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) αποτελεί αυτόνομο Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Α.Α.). Κύριος σκοπός του είναι η ενίσχυση και βελτίωση των προσόντων τόσο των κληρικών, όσο και των λαϊκών, μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιστημονικού επιπέδου, στα οποία διδάσκουν πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ειδικοί κύρους. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης σε κληρικούς και δημοσίους υπαλλήλους με βάση το Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης στο δημόσιο τομέα (άρθρο 64 του Ν. 4415/2016).

Το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., πρόεδρος του οποίου είναι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, αποφάσισε την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκτός από τη διά ζώσης και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά, που απευθύνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας, εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Εμφαση στις Δομές της Εκκλησίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εθνικούς πόρους, είναι, σε πρώτη φάση τα ακόλουθα:

Α) Η Ενορία ως Κύτταρο της Τοπικής Ανάπτυξης και Κοινωνικοπρονοιακής Στήριξης

Β) Διαχείριση Προβλημάτων Οικογενειακού Βίου

Γ) Θέματα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας

Δ) Κοινωνικοπρονοιακή Εκκλησιαστική Υποστήριξη των Νοσούντων και των Οικείων τους

Ε) Κοινωνικοπρονοιακή Εκκλησιαστική Υποστήριξη σε Προβλήματα της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διάρκειας 28 ωρών, θα ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου (ώρες υλοποίησης μεταξύ 13.00-21.00). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (δυνατότητα συμμετοχής μέχρι και δύο προγράμματα) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (http://ops.ipe.gr), επιλέγοντας «Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευομένων», από την 19η Μαϊου έως και την 1η  Ιουνίου. Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρόσκληση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων, όπως και λεπτομερείς οδηγίες, έχουν αναρτηθεί στην ιστoσελίδα του Ι.Π.Ε. (https://www.ipe.gr/wp/prosklisi-elearning/) και στη σελίδα στο Facebook(https://www.facebook.com/IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA/)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ι.Π.Ε. είτε τηλεφωνικώς (τηλ. 2103352364, 2103352362, 2103352373, 6932405002, κατά τις ώρες 10.00-15.00) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail:ipe.iaath.@gmail.com).