Αρχική > > Άγιο Όρος > Η πιο σημαντική στιγμή για το Άγιο Όρος

Η πιο σημαντική στιγμή για το Άγιο Όρος

…θ) Διακηρύττει ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι πάσα περί Αγίου Όρους διεθνής ή άλλου χαρακτήρος πράξις ή απόφασις αντιβαίνουσα προς τα εν τω παρόντι ψηφίσματι διατυπούμενα θέλει συναντήσει εν τη εφαρμογή αυτής ενασκούμενον το δικαίωμα της υπέρ Ιερών και Οσίων αμύνης, προσκαλεί δε από τούδε εν αγάπη Χριστού πάντας τους γνησίους Αγιορείτας Πατέρας και αδελφούς, ζηλωτάς της δόξης των Ομολογητών και Μαρτύρων του Αγίου τούτου τόπου να ετοιμασθώσι δια τον αμαράντινον του μαρτυρίου στέφανον…

1913: Αναμνηστική φωτογραφία έξω από το ναό του Πρωτάτου, μετά την υπογραφή 
του ψηφίσματος της Ιεράς Συνάξεως περί ενσωματώσεως του Αγίου Όρους στο ελληνικό κράτος

Related posts