Αρχική > > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πανηγυρίζοντα μετόχιο του Αγίου Παντελεήμονα στο Γαλατά – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πανηγυρίζοντα μετόχιο του Αγίου Παντελεήμονα στο Γαλατά – ΒΙΝΤΕΟ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 9ην Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ κατά τό παλαιόν ἡμε-ρολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθη πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Κοινότητος.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πατρικῶς πρός τό ἐκκλησίασμα, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Πατήστε για να δείτε το βίντεο 

Related posts