Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε τελετή μαζί με τον πρόεδρο της Τουρκίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε τελετή μαζί με τον πρόεδρο της Τουρκίας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος τό Σάββατον, 3ην Αὐγούστου 2019, τελετήν θεμελιώσεως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἀναγερθησομένου ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ νέου Ναοῦ αὐτῆς, τῇ ὑψηλῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, Ὑπουργῶν τῆς Κυβερνήσεως, Δημάρχων, Ἡγετῶν καί ἐκπροσώπων τῶν ἐν Τουρκίᾳ Χριστιανικῶν Μειονοτήτων, τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ, τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Βακουφίων καί ἐκπροσώπων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου.

Κατά τάς ὁμιλίας των, τόσον ὁ ἐνταῦθα Σεβ. Μητροπολίτης τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας κ. Filüksinos Yusuf Çetin, ὅσον καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητός των Ἐντιμ. κ. Sait Susin, ἐξέφρασαν θερμάς εὐχαριστίας πρός τήν Κυβέρνησιν διά τήν ἱστορικήν πρωτοβουλίαν τῆς χορηγήσεως, διά πρώτην φοράν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς συγχρόνου Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἀδείας πρός ἐκ θεμελίων ἀνέγερσιν Χριστιανικοῦ Ναοῦ, καθώς καί πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, διά τήν οὐσιαστικήν ἀρωγήν Αὐτοῦ εἰς τήν εὐόδωσιν τῶν προετοιμασιῶν τοῦ ἐγχειρήματος τούτου.

Related posts