15 Ιουνίου 2024

Επίσκεψη του προέδρου του κράτους του Ισραήλ κ. Reuven Rivlin στον Ιορδάνη ποταμό

Τήν  προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Τρίτης, 6ης/19ης Μαρτίου 2019, ὁ Πρόεδρος τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Reuven Rivlin, συνοδευόμενος ὑπό  τοῦ Ὑπουργοῦ Regional Cooperation κ. Τζάκη Χανέγκμπη, τοῦ κ. Γιακούμπ Σαλάμε καί τοῦ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ καί ὑπό τῶν Στρατιωτικῶν Ἱσραηλινῶν Ἀρχῶν τῆς περιοχῆς κ. Ἰράν καί κ. Κάνζ, ἐπεσκέφθη τόν τόπον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου εἰς τόν  Ἰορδάνην ποταμόν καί ἀκολούθως τάς πέριξ τούτου ὑπό τοῦ Halo Trust καί τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ ἀποναρκοθετημένας ἰδιοκτησίας τῶν μοναστηρίων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν πλησίον τούτου Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, συντηρηθεῖσαν καί ἀνακαινισθεῖσαν προσφάτως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῶν φθορῶν τοῦ πολέμου τῶν ἓξ ἡμερῶν τοῦ ἔτους 1967.

Εἰς τήν Μονήν ταύτην  ὑπεδέχθη τόν Πρόεδρον  ἡ  Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁμοῦ μετά τῶν Ἀρχηγῶν τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων  καί τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί προσεφώνησεν Αὐτόν διά τῆς  κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί:

«Your Excellency Mr. President,

Distinguished Members of the Government,

Respected Officers of the Israeli Defense Forces,

Beloved Fellow Heads of the Churches,

Ladies and Gentlemen

On behalf of the Heads of the Churches and Christian Communities of the Holy Land, we welcome you, Mr. President, an all those gathered here, to this special place of Qasr el Yahud, as we mark the official re-opening of this holy site.

We wish to take this opportunity to express our deep gratitude to you Mr. President, for the consistent personal commitment that you have shown to the multi-cultural, multi-ethnic, and multi-religious character of Jerusalem and the Holy Land, as well as to the lengthy and complicated project of clearing this area of mines. Without your support, this project would not have been completed so soon and so efficiently.

We wish also to thank the military authorities for their co-operation and help in the clearing of the mines, in the restoration of the Monastery of St. John the Baptist, and in making it functional, safe, and accessible again after so many years. We are grateful also for the help that has been given to all the communities represented here to be able to re-open their chapels in this area, so that all may have access to this holy site easily without risk.

We also acknowledge that hard work, help and support of the international community in these efforts, especially the Halo Trust.

Because this site draws pilgrims from around the world and from across all traditions of faith, we consider this place to be especially conducive to promoting peaceful co-existence between our peoples of the Abrahamic traditions. So this event today is significant in the message that it sends about the spiritual meaning of this place for all people of good will, both at our local level here in the Holy Land, as well as around the world. For this site is truly an ecumenical destination that signifies to us all that we share a common human identity and a common destiny.

As we mark the achievement of the clearing of the mines from this area, and the renovation of the buildings and the re-opening of access for pilgrims, once again, Mr. President, we thank you, and all those gathered here, who have helped to make this possible.

Μάϊος God bless every effort to build peace and reconciliation among us, and may God bless all the peoples of our beloved Holy Land.

Thank you».

Ὁ δέ Πρόεδρος κ. Rivlin ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τοῦ ἔργου ἀποναρκοθετήσεως τοῦ τόπου τούτου, λίκνου τῆς Χριστιανοσύνης καί ἐπῄνεσε τήν συνεργασίαν τῶν Ἐκκλησιῶν διά τήν ἐπίτευξιν τούτου, ὡς διασφαλίζοντος τήν προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν ἐκ τῶν περάτων τοῦ κόσμου καί δημιουργοῦντος γεφύρας μεταξύ Ἰσραήλ, Ἰορδανίας καί Παλαιστίνης καί μεταξύ Ἰουδαίων, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ἀναχωρῶν ὁ Μακαριώτατος  ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐπεσκέφθη τήν Ἱερᾶν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, οὗτινος ἡ μνήμη ἑωρτάσθη τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐπῄνεσε τό ἔργον τοῦ ἐνθέρμως ὑποδεχθέντος Αὐτόν Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου.