15 Ιουνίου 2024

H Συγχωρητική ευχή επί τη ενάρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – ΒΙΝΤΕΟ

Τήν 5.00μ.μ. ὥραν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 25ης Φεβρουαρίου /10ης Μαρτίου 2019, εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀνεγνώσθη ἡ Συγχωρητική Εὐχή ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου.

Ἅμα τῇ ἀναγνώσει τῆς Εὐχῆς ἠκολούθησεν ὁ συγχωρητικός ἀδελφικός ἀσπασμός τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων μετά τοῦ Μακαριωτάτου, ἡ ἀλληλοσυγχώρησις μεταξύ τῶν λοιπῶν Πατέρων καί τῶν μοναζουσῶν καί τῶν προσκυνητῶν καί ἡ ἀναχώρησις εἰς τά κελλία διά περισυλλογήν, κλειστοῦ παραμένοντος τοῦ Πατριαρχείου ἄχρι τῆς Τετάρτης τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.