21 Ιουλίου 2024

Άνοδο της Εικόνος της Παναγίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης,  23ης Αὐγούστου/  5ης Σεπτεμβρίου 2018, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐτελέσθη πρῶτον θεία Λειτουργία εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα, ἀκολούθως δέ ἤρξατο λιτανεία, τῆς  ὁποίας προεξῆρξεν ὁ ἡγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, κρατῶν ἐπιστηθίως τήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως καί συνοδευόμενος ὑπό Ἱερέων ἐνδεδυμένων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί πολλῶν εὐλαβῶν πιστῶν ἐν ψαλμῳδίᾳ τῶν τροπαρίων «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων» «ἐν τῇ  Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας»  ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί τῶν βοηθούντων αὐτῷ.

Ἡ λιτανεία διῆλθε διά τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων Ἁγίου Στεφάνου, Ἁγίας Ἄννης, Πραιτωρίου, Ἁγίου Χαραλάμπους, Παναγίας Σεϊδανάγιας καί πρό τοῦ Πατριαρχείου. Ἐνταῦθα προσεκύνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί ὁ περιστοιχῶν λαός καί ἡ λιτανεία ἐσυνέχισε διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ πρός τήν Αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τέλος πρός τό ἔναντι αὐτῆς παρεκκλήσιον τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, ἐν ᾧ καί ἐναπετέθη ἡ σεπτή εἰκών ἐν εὐχαριστίᾳ πρός τήν Θεοτόκον καί πρός τόν Υἱόν αὐτῆς, ἀναμένουσα ἕως  τό ἑπόμενον ἔτος.