Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Πατριαρχείο Βουλγαρίας

Αγαπημένοι στο Θεό τα παιδιά της ιερής Εκκλησίας μας, Κατά το παρελθόν περισσότερο από μισό χρόνο, η εκκλησία και την προσοχή του κοινού στη χώρα μας κατευθύνεται ισχύει ιδιαίτερα στην γειτονική Μακεδονία και ειδικότερα στο ζήτημα του καθεστώτος της…