Αρχική > > Εκκλησιαστική Επικαιρότητα > Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς μετακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου καί εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Α´. Εἰς τήν ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί παρά τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων…

Τήν Πέμπτην, 26ην Ὀκτωβρίου/ 8ην Νοεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλήτου εἰς τό ἀρχαῖον παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό κείμενον μεταξύ τοῦ κτιρίου τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος νοτιοδυτικῶς καί τοῦ κτιρίου τῆς Σχολῆς τοῦ…

Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Σεπτεμβρίου / 13ης Ὀκτωβρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τήν Ἱεράν Λαύραν τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ἡ κατά τήν Ἁγιοσαββιτικήν τάξιν νυκτερινή ἀκολουθία καί λειτουργία, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης…

Τήν Δευτέραν, 25ην Σεπτεμβρίου/ 8ην Ὀκτωβρίου 2018, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπεμελήθη πολλῶν θεμάτων καί προέβη εἰς τάς ἑξῆς ἀποφάσεις: -Ἐνέκρινε τήν εἰς…

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου το πρωί στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαµασκηνού, συλλειτουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο, του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου,…

Τήν Πέμπτην, 14ην/27ην Σεπτεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην τό Πατριαρχεῖον ἐτέλεσε τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τήν εὕρεσιν αὐτοῦ ὄπισθεν τοῦ…

Τό Σάββατον, 9ην/22αν Σεπτεμβρίου 2018, ἡμέραν μνήμης τῶν γεννητόρων τῆς Θεοτόκου, Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀνεγερθέντος εἰς τήν περιοχήν Χανῆνα τῆς ἱστορικῆς πόλεως Μαδηβᾶς, εἰς τήν…

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 1ης /14ης Σεπτεμβρίου 2018, ἑορτῆς καί τῆς ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἤρξατο ἡ λειτουργία τῆς ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς διά τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, τήν ὁποίαν…

Την Τρίτην, 29ην Αὐγούστου / 11ην Σεπτεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν παρά τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ εἰς…

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης,  23ης Αὐγούστου/  5ης Σεπτεμβρίου 2018, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐτελέσθη πρῶτον θεία Λειτουργία εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα, ἀκολούθως δέ ἤρξατο λιτανεία, τῆς  ὁποίας προεξῆρξεν ὁ ἡγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Σεβασμιώτατος…