Αρχική > > Εκκλησιαστική Επικαιρότητα > Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 1ης /14ης Σεπτεμβρίου 2018, ἑορτῆς καί τῆς ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἤρξατο ἡ λειτουργία τῆς ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς διά τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, τήν ὁποίαν…

Την Τρίτην, 29ην Αὐγούστου / 11ην Σεπτεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν παρά τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ εἰς…

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης,  23ης Αὐγούστου/  5ης Σεπτεμβρίου 2018, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐτελέσθη πρῶτον θεία Λειτουργία εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα, ἀκολούθως δέ ἤρξατο λιτανεία, τῆς  ὁποίας προεξῆρξεν ὁ ἡγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Σεβασμιώτατος…

Στις 9 Αυγούστου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τήν κειμένην ὀλίγον τι δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου καί πλησίον τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ ἐσωτερικῶς τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς…

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 22ας Ἰουλίου/ 4ης Αὐγούστου 2018, εἰς θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Γιασέβιτς, μέλους τοῦ Ρωσσοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐνορίαν αὐτοῦ εἰς Μπέρ Σέβα τοῦ νοτίου…