Αρχική > > Πατριαρχεία-Εκκλησίες > Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό Σάββατον, 20ήν Μαΐου / 2αν Ἰουνίου 2018, ἑωρτάσθη μέ μετάθεσιν ὁμοῦ μετά τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων Πάντων εἰς τό ἱερόν αὐτῶν παρεκκλήσιον ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας πλησίον…