Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός!

Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός!

Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός.

ο ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·

ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει·

καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις!

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Ίμβρο.

Related posts