Αρχική > > ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ > Οικουμενικό Πατριαρχείο > Επίσκεψη του Μακ. ΡΚαθολικόν Πατριάρχην των Συροχαλδαίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Επίσκεψη του Μακ. ΡΚαθολικόν Πατριάρχην των Συροχαλδαίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Μακ. ΡΚαθολικόν Πατριάρχην τῶν Συροχαλδαίων Mar Louis Raphael I Sako, ἐκ Βαγδάτης, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τόν νεοδιορισθέντα ἐνταῦθα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Ramzi Garmou, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.

Related posts