Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Πατριαρχείο Ιεροσολύμων > Η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως – ΒΙΝΤΕΟ

Τήν μεταμεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 28ης Μαρτίου/ 10ης Ἀπριλίου 2019, ἐψάλη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Μέγας κατανυκτικός Κανών, τόν ὁποῖον συνέθεσεν ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἐξ Ἱεροσολύμων, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει εἰς ποιητικάς στροφάς ἕνα μεγάλον ἀριθμόν προσώπων καί γεγονότων, περιεχομένων εἰς τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἤτοι βίους δικαίων, προφητῶν, βασιλέων καί ἁπλῶν Ἰσραηλιτῶν, ὡς παράδειγμα εἴτε πρός ἀποφυγήν εἴτε πρός μίμησιν καί μετάνοιαν.

Τόν κανόνα τοῦτον ψάλλομεν τμηματικῶς καθημερινῶς καί εἰς τό Μέγα Ἀπόδειπνον τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς διά βοήθειαν εἰς κατάνυξιν καί μετάνοιαν.

Τῆς τελετῆς ταύτης ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί βοηθούντων τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί  τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Δημοσιεύτηκε από Jerusalem-Patriarchate στις Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Related posts