Αρχική > > Ωφέλιμα-Πνευματική ζωή > Επιφάνεια: Η Εορτή της Βάπτισης του Χριστού

Επιφάνεια: Η Εορτή της Βάπτισης του Χριστού

«Ὅτι μὲν οὖν Ἐπιφάνεια ἡ παροῦσα λέγεται ἑορτὴ, δῆλόν ἐστι πᾶσι· … Τίνος οὖν ἕνεκεν αὕτη ἐπιφάνεια λέγεται; Ἐ­πειδὴ οὐχ ὅτε ἐτέχθη, τότε πᾶσιν ἐγένετο κατάδηλος, ἀλλ᾽ ὅτε ἐβαπτίσατο· μέχρι γὰρ ταύτης ἠγνοεῖτο τῆς ἡμέρας τοῖς πολλοῖς». Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου (P.G.49, 365-366)

Ότι η εορτή της Βάπτισης του Χριστού λέγεται Επιφάνεια είναι φανερό σε όλους … Για ποιόν λοιπόν λόγο αυτή λέγεται Επιφάνεια; Επειδή όχι όταν γεννήθηκε, αλλά όταν βαπτίσθηκε φανερώθηκε σε όλους ότι είναι ο Υιός του Θεού, διότι μέχρι εκείνη την ημέρα ήταν άγνωστος στους πολλούς.

Related posts