Αρχική > > ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ > Πατριαρχείο Ιεροσολύμων > Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν Δευτέραν, 25ην Σεπτεμβρίου/ 8ην Ὀκτωβρίου 2018, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπεμελήθη πολλῶν θεμάτων καί προέβη εἰς τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

-Ἐνέκρινε τήν εἰς διάκονον καί ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ κ. Τζίριες Μαχάμρε, ἵνα ὑπηρετήσῃ τό εἰς Ἰορδανίαν ποίμνιον.

-Ἐνέκρινε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ κ. Σάββα Μαχούλη, ἵνα καί ὡς ἱερεύς ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ ὑπηρετήσῃ εἰς τό ἐν Ταρσήχα τοῦ Ἰσραήλ ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου.

-Καθῂρεσε τῆς ἱερωσύνης τόν Πρεσβύτερον π. Δημήτριον Μοῦσα ἄχρι ἀποδείξεως τῆς ἀθῳότητος αὐτοῦ.

-Ἐνέκρινε τήν ἐκπόνησιν Μεταπτυχιακοῦ ὑπό τοῦ ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Μοδέστου εἰς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ὑπό τόν ὅρον τῆς μετά ταῦτα ἐπιστροφῆς αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφικήν Ἀδελφότητα.

-Ἐνέκρινε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ διακόνου Στυλιανοῦ Τσούγκα, προκειμένου νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του εἰς τό ἐν Κατάρ ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου.

-Διώρισε ὡς Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐφετείου τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτον καί ὡς μέλη αὐτοῦ τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον καί τόν Πρεσβύτερον π. Ἤσσα Μοῦσλεχ.

Related posts