Αρχική > > Εκκλησιαστική Επικαιρότητα > Πατριαρχεία και Εκκλησίες > Πατριαρχείο Ιεροσολύμων > Και νέα παραβίαση του Ιερού Παρεκκλησίου της Αγίας Σιών

Και νέα παραβίαση του Ιερού Παρεκκλησίου της Αγίας Σιών

Τήν Τετάρτην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, 19ην Ἀπριλίου / 2αν Μαΐου 2018, ἀκραῖοι φανατικοί ἐκ τῆς παρά τόν τάφον τοῦ Δαυΐδ Συναγωγῆς-Γιεσιβά, παρεβίασαν τό κιγκλίδωμα καί τό συρματόπλεγμα τοῦ παρεκκλησίου – κατακόμβης εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Σιών τοῦ Πατριαρχείου καί εἰσῆλθον παρανόμως, ἀρνούμενοι νά ἐξέλθωσιν.

Τούς διαπράξαντας τήν παρανομίαν ταύτην ἀπεμάκρυνε, μετά δυσκολίας, λόγῳ ἀντιστάσεως αὐτῶν, κληθεῖσα ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία τῶν Ἱεροσολύμων.

Τό Πατριαρχεῖον διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τήν ἐκ νέου παραβίασιν ταύτην τοῦ ἁγίου χώρου τούτου καί προτίθεται νά λάβῃ ὅλα τά νόμιμα μέτρα ἐναντίον τῶν δραστῶν.

,

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Related posts

Comment